Chelsea Learning s.r.o.

Výučba Angličtiny v Dlhej Nad Váhom, Šaľa English Language Tutoring in Dlhá Nad Váhom, Šala
Opening at 07:00 on Monday
Header image for the site

Updates

ANGLIČTINY 🇬🇧

Vyučujeme angličtinu pre všetky typy študentov.

Deti od 3 do 16 rokov.

Maturita a medzinárodné skúšky
ako je IGCSE.

Príprava na skúšku -Cambridge / IELTS

Angličtina pre univerzity.

Všeobecná angličtina.

Konverzácia.

Gramatika.

Angličtina pre dospelých.

Obchodná...

Read More

TYPES OF LANGUAGE LEARNING

We teach English to all types of students.

Children from 3 to 16 years old.

Maturita and international examinations
such as IGCSE.
English for University.

General English.

Conversation.

Grammar.

English for Adults.

Business and Technical English.

English with...

Read More

WHO WE ARE:

Chelsea Learning s.r.o is a professional company that engages in English language teaching as well as providing translations, editing, proofreading, interpreting, terminology and quality management services to a wide range of corporate and non corporate clients.

We are based in Dlh...

Read More

O NÁS:

Spoločnosť Chelsea Learning s.r.o., ktorá sa zaoberá výučbou anglického jazyka deťom, dospievajúcim a profesionálnym dospelým ako aj prekladateľstvom a tlmočníctvom, poskytuje širokú škálu služieb vrátane prekladov, editácií, korektúr, tlmočení a výučby angličtiny pre firmy ako aj ne-fire...

Read More

Services

English Language Learning / Výučba Anglického Jazyka

 • Typy Učenia Angličtiny

  Súkromné ​​hodiny: (1-1) / Malé skupiny / Kurzy (krátkodobé / dlhodobé) - vek 4-100. Typy angličtiny: Základné a Stredné školské vzdelanie, Univerzita, Obchodná/ biznis angličtina, Technická angličtina, Konverzácia, Príprava na skúšky (Maturita/ IELTS/ Cambridge ..), Gramatika, Verejné rednášanie, Intenzívne kurzy, Skype vyúčba, Letné kurzy, Slovenský jazyk pre cudzincov.
 • Types of English Learning That We Provide

  Private lessons: (1-1) /Small groups / Courses (short / long term)- ages 4-100. Types of English We Can Provide: Primary/ Secondary School Education, University Level, Business English, Technical English, Conversational English, Exam Preparation, Grammar, Public Speaking, Intensive Courses, Summer Courses. Slovak Language For Foreigners.

Translations And Interpreting / Preklady A Tlmočenie

 • —Preklady zo Slovenčiny do Angličtiny / Angličtiny do SlovenčinyTranslations from Slovak to English / English to Slovak.

  Varianty prekladov - obchodné / technické / lekárske / právne / zahraničné. Všeobecné dokumenty, školské diela, emaily, webové stránky, knihy, reklamy, formuláre žiadostí, školské správy. Translations Include - Business/ Technical / Medical / Legal / Foreign / General Documents , School thesis , Emails, Websites , Books, Advertisements, Application Forms, School Administrations.
 • Tlmočnícke Služby /Interpreting Services

  Zo slovenčiny do angličtiny / angličtiny do slovenčiny. Na použitie v rámci spoločnosti, obchodné stretnutia, konferencie, na technické rozhovory a v lekárskych a právnych firmách. From Slovak to English/ English to Slovak. For use In- Company , Business Meetings, Conferences, For Technical Conversations and in Medical and Law Firms.

Teaching ESL and Translating Services

Výučba angličtiny ako cudzieho jazyka deťom, dospievajúcim a profesionálnym dospelým. Prekladateľské, korektúrne služby pre osobné alebo profesionálne použitie.

Teaching English as a foreign language to children, teens and professional adults. Translating, proofreading services for personal or professional use. 

KONTAKT

Telefónne: 0948 062019,  0948 397315

Email: info.chelsealearning@gmail.com

Contact Us

Contact

Call now
 • 0948 062 019
 • 0948 397 315

Address

Get directions
Dlhá nad váhom 430
92705 Šala
Slovakia

Opening Hours

Mon:7:00 am – 8:00 pm
Tue:7:00 am – 8:00 pm
Wed:7:00 am – 8:00 pm
Thu:7:00 am – 8:00 pm
Fri:7:00 am – 8:00 pm
Sat:Closed
Sun:Closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.